Ecsegfalva Község Önkormányzata — a Képviselő-testület 52/2019.(IX.24.) Kt. határozatában foglalt felhatalmazás alapján — a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez a 2020. évre csatlakozott.
A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára meghirdetett „A” típusú, valamint a felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára meghirdetett „B” típusú pályázatot hírdet, melyre az alább dokumentumok kitöltésével van lehetőség jelentkezni:

A pályázatok elbírálása az itt letölthető szabályzat alapján történik.