Önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérlet útján történő hasznosítása

Melléklet