images/stories/header/p_0001.jpg
images/stories/header/p_0002.jpg
images/stories/header/p_0003.jpg
images/stories/header/p_0004.jpg
images/stories/header/p_0005.jpg
images/stories/header/p_0006.jpg
images/stories/header/p_0007.jpg
images/stories/header/p_0008.jpg
images/stories/header/p_0009.jpg
images/stories/header/p_0010.jpg
images/stories/header/p_0011.jpg
images/stories/header/p_0012.jpg

fejlec

Fel

Működési engedély

Működési engedély kiadása iránti kérelem


Ügytípus megnevezése:

• Működési engedély kiadása iránti kérelem

Általános információk:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek kizárólag jogerős működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók.

Ügyet intéző szervezeti egység: Kereskedelmi ügyintéző

Kérelem kötelező tartalma:
A kérelem formanyomtatványon adandó be!
A működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
A kereskedő és az üzlet adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a kereskedő statisztikai száma;

4. az üzlet

o a napi/heti nyitva tartási ideje,
o tulajdonosa,
o címe, helyrajzi száma,
o használatának jogcíme,
o elnevezése,
o alapterülete (m2);

5. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

o üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
o egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
o a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;

6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

o kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
o nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

7. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

1. tulajdoni lap;

2. a tevékenység végzéséhez szükséges, szakhatósági állásfoglalások

Eljárás illetéke: illetékmentes

Ügyintézési határidő: 30 nap

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző

 

 
 
Powered by Phoca Download