images/stories/header/p_0001.jpg
images/stories/header/p_0002.jpg
images/stories/header/p_0003.jpg
images/stories/header/p_0004.jpg
images/stories/header/p_0005.jpg
images/stories/header/p_0006.jpg
images/stories/header/p_0007.jpg
images/stories/header/p_0008.jpg
images/stories/header/p_0009.jpg
images/stories/header/p_0010.jpg
images/stories/header/p_0011.jpg
images/stories/header/p_0012.jpg

fejlec

hep_logo
tkki_logoszechenyi

Egyenlő esélyekkel

Több mint 3000 magyarországi település, köztük Ecsegfalva is elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi programját. Az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása" című kiemelt projekt keretén belül a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésében a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI), mely az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézménye, az önkormányzatok számára mentori szolgáltatás és szakmai képzés formájában nyújtott segítséget. Ezáltal az önkormányzatok országszerte egységes elvek mentén készítették el programjaikat.

Ecsegfalva Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Ecsegfalva Község Önkormányzata fontos feladatnak tekinti lakosságuk életminőségének folyamatos javítását, a társadalmi szolidaritás megteremtését, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyeinek biztosítását. Legfőbb célként a lakosság és az intézmények illetve egyéb szervezetek összefogásának erősítését tűzték ki, ennek szellemében dolgozták ki a dokumentumot.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban Kovács Mária polgármester az alábbiakat nyilatkozta lapunknak:

„Nagy örömmel vettünk részt a TKKI programjában, mert így lehetőségünk nyílt a már ismert helyi problémák részletes elemzésére. Konkrét, reálisan megvalósítható intézkedési terveket dolgoztunk ki, amelyeknek egy része már megvalósult, illetve jelenleg is zajlanak a végrehajtások.

A tavaly nyáron elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) kidolgozásában személyesen is részt vettem, a kollégákkal közösen igyekeztünk rövidtávon is valós életminőség javulással járó feladatokat megfogalmazni minden kijelölt célcsoport számára.

Szerencsére településünkön a munkavállalók száma nagyobb, mint a munkanélkülieké, azonban mindent megteszünk, hogy ezt a mutatót nullára redukáljuk. Önkormányzatunk igyekszik minél több munkalehetőséget biztosítani a közfoglalkoztatás keretein belül, de a legfőbb célunk egy olyan településkörnyezet kialakítása, amely vonzóvá teszi Ecsegfalvát a különböző cégek betelepülésére. A fogyatékkal élőkkel kapcsolatban is történt előrelépés, a Hivatal több megváltozott munkaképességű személyt alkalmaz jelenleg is. Az aluliskolázott és mélyszegénységben élő lakosság részére a tavalyi évben szakképzési lehetőséget biztosítottunk, amelyen sokan vettek részt és sikerrel fejeződött be. A nyári szünidő alatt szociális étkeztetést folytattunk, így minden rászoruló gyermekek napi egyszeri meleg étkeztetésben részesült, a helyi civil szervezeteknek köszönhetően pedig kulturális és egészségfejlesztő programokon is részt vehettek a diákok. Az idősek számára nappali ellátást biztosítunk a településünkön lévő idősotthonban, ahol a nyugdíjasok különböző ingyenes kulturális programokon vehetnek részt. A nők részére szintén segítséget nyújtunk a munkavállalás területén. A közmunkaprogram keretein belül háztáji növénytermesztő és tartósító csoportot hoztunk létre, amely egyszerre nyújt képzési és munkalehetőséget.

Tudjuk, hogy sok munkára vár még ránk, de hiszem, hogy közös összefogással Ecsegfalva Helyi Esélyegyenlőségi Programja megvalósítható és hosszú távon képes lefektetni az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód alapjait.”

 

Mik azok a Helyi Esélyegyenlőségi Programok?

Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének betartása a hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján nyújtott támogatást az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú projekt keretében.

A helyi esélyegyenlőségi programok lokális keretek között tartalmazzák a célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők részletes helyzetelemzését. A vizsgálat által megfogalmazásra kerültek a legfőbb problémák. Az önkormányzat a felmerülő nehézségekre – a TKKI közreműködésével – a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal együttműködve célcsoportonként különböző intézkedési terveket dolgozott ki, amelyeket öt éven belül megvalósítanak, és amelyeket kétévenként felülvizsgálnak.

 

A Türr István Képző és Kutató Intézet

A TKKI fő célkitűzései között szerepel a társadalmi mobilitási folyamatok támogatása, a területi és társadalmi különbségek csökkentésének elősegítése, valamint a szegénységben élők helyzetének javítása. A felzárkózás elősegítéséhez kapcsolódó programok kidolgozásában és megvalósításában meghatározó szerepet tölt be az Intézet. Ma Magyarországon ebben a témában a legkompetensebb szereplők között tartják számon. A projekt keretén belül a TKKI térítésmentes felkészítő képzéseket szervezett az önkormányzatok közalkalmazottai számára a HEP megírásának elősegítése érdekében.

A projekt részeként 2013. szeptembere és decembere között országszerte több mint 50 alkalommal rendeztek meg szakmai workshopokat, műhelybeszélgetéseket. A rendezvények lehetőséget teremtettek az esélyegyenlőségi politika alapelveinek és a kapcsolódó intézkedéseknek a megismerésére. Nagy hangsúlyt fektettek az önkormányzatok és az esélyegyenlőséget képviselő civil szervezetek, alapítványok közötti párbeszédre, kiemelve a már elkészült programok során megvalósuló helyi jó gyakorlatokat.

Országos célok

A helyi esélyegyenlőségi programok célkitűzése, hogy Magyarország minden egyes polgára, minden településen, egyenlő társadalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak érvényesítése közben egyenlő bánásmódban részesüljön. Így történelmi jelentőségű eredmény, hogy a TKKI mentorhálózata segítségével az ország településeinek 95%-a rendelkezik ilyen programmal.

Az egységes elvek mentén kidolgozott programok lehetővé teszik, hogy országosan is nyomon követhető legyen a célcsoportok helyzetének változása, így a lokálisan elért eredmények hozzájárulnak az országos projekt sikeréhez.

A projekttel kapcsolatban további információkat a www.esely.tkki.hu-n olvashatnak.