images/stories/header/p_0001.jpg
images/stories/header/p_0002.jpg
images/stories/header/p_0003.jpg
images/stories/header/p_0004.jpg
images/stories/header/p_0005.jpg
images/stories/header/p_0006.jpg
images/stories/header/p_0007.jpg
images/stories/header/p_0008.jpg
images/stories/header/p_0009.jpg
images/stories/header/p_0010.jpg
images/stories/header/p_0011.jpg
images/stories/header/p_0012.jpg

fejlec

Kártérítési kötelezettség

A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni.

A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás a látogatás és a könyvtári tagság felfüggesztésével jár. A sértő magatartással szemben intézkedő könyvtáros hivatalos személynek minősül.

Ha a kölcsönző a dokumentumot elveszítette vagy megrongálta, köteles ugyanazon mű ugyanazon kiadásának egy kifogástalan példányát a könyvtárnak beszolgáltatni. Ha a dokumentum beszerezhetetlen, a könyvtárat kártérítés illeti meg, amely az elveszett dokumentum aktuális beszerzési, vagy piaci árának 130 %-a. Az elveszett könyv értékét a könyvtáros állapítja meg a bolti, vagy antikváriumi ár alapján.

A könyvtári tartozását nem rendező kölcsönző tagságát felfüggesztjük, és bírósági eljárást kezdeményezünk ellene.