images/stories/header/p_0001.jpg
images/stories/header/p_0002.jpg
images/stories/header/p_0003.jpg
images/stories/header/p_0004.jpg
images/stories/header/p_0005.jpg
images/stories/header/p_0006.jpg
images/stories/header/p_0007.jpg
images/stories/header/p_0008.jpg
images/stories/header/p_0009.jpg
images/stories/header/p_0010.jpg
images/stories/header/p_0011.jpg
images/stories/header/p_0012.jpg

fejlec

Fel

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés


Ügytípus megnevezése:

• Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
• Adatváltozás bejelentése kereskedelmi tevékenységben

Általános információk:
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkörök forgalmazására vonatkozóan kereskedő bejelentési kötelezettséggel tartozik

Ügyet intéző szervezeti egység: Kereskedelmi ügyintéző

Kérelem kötelező tartalma:
A kérelem formanyomtatványon adandó be!

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása bejelentésének kötelező adattartalma:

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a kereskedő statisztikai száma;

4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

o a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
o mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
o üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;

6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

o a napi/heti nyitva tartási ideje,
o tulajdonosa,
o címe, helyrajzi száma,
o használatának jogcíme,
o elnevezése,
o alapterülete (m2),
o vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,
o a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja;

7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

o termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
o a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

o kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)
o kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
o nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

o kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve
o kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;

4. vendéglátóhely esetében nyilatkozat az üzlettípusról.

Hivatalból beszerzendő mellékletek: tulajdoni lap

Ügyintézési határidő: 8 nap

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző

Megjegyzés:
A mellékleteket a bejelentéssel egyszerre kell benyújtani, az eljárás során hiánypótlási lehetőség nincs.

 

 
 
Powered by Phoca Download