Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Dokumentumok

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Közös testületi ülések jegyzőkönyvei

2024

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Ecsegfalva településen törtétn házszámváltozások határozatai

Rendőrségi tájékoztatók

Nyilvántartások

Kereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartása: https://oknyir.kh.gov.hu/

Adóügyek, letölthető nyomtatványok

Magánszemély kommuniális adó bevallással kapcsolatos nyomtatványok

Túlfizetés átvezetési kérelem

Iparűzési adó bevallással kapcsolatos nyomtatványok

2023. adóév

Az adózó a 2021. évtől helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi évre vonatkozó bevallását is – az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával teljesítheti.

Iparűzési adóval kapcsolatos tájékoztatók

2022. adóév

 • 22HIPAK_A – 2022_hipa bevallás – vállalkozási szintű adatok
 • 22HIPAK_M – 2022_hipa bevallás – települési szintű adatok (kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany számára!)
 • 22HIPAK – 2022. évi helyi iparűzesi adóbevallás kitöltési útmutató
 • 22NYHIPA_ONYA – Kitöltési útmutató

2021. adóév

2020. adóév

Nyilatkozatok őstermelők számára

Adó számlaszámok

Magánszemélyek kommunális adója:11733106-15344746-02820000
Iparűzési adó:11733106-15344746-03540000
Gépjárműadó:11733106-15344746-08970000
Késedelmi pótlék:11733106-15344746-03780000
Bírság:11733106-15344746-03610000
Egyéb bevételek:11733106-15344746-08800000
Idegen bevételek:11733106-15344746-04400000
Közigazgatási eljárási illeték:11733106-15344746-03470000
Termőföld bérbeadás:11733106-15344746-08660000

Kérjük amennyiben Ön Ügyfélkapuval rendelkezik használja honlapunkon megtalálható E-Ügyintézés menüpontot, az ott megtalálható nyomtatványok segítik Önt a helyes kitöltésben, megkönnyítve azzal munkánkat.

Korábbi évek nyomtatványai

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás 2019.

HVB határozatai

Polgármesteri döntések

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági Jegyzőkönyvek

2024

2023

Kérelem

Kereskedelem

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Ügytípus megnevezése:

• Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
• Adatváltozás bejelentése kereskedelmi tevékenységben

Általános információk:
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkörök forgalmazására vonatkozóan kereskedő bejelentési kötelezettséggel tartozik

Ügyet intéző szervezeti egység: Kereskedelmi ügyintéző

Kérelem kötelező tartalma:
A kérelem formanyomtatványon adandó be!

A bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatása bejelentésének kötelező adattartalma:

A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a kereskedő statisztikai száma;

4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:

 • a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
 • mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
 • üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;

5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;

6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

 • a napi/heti nyitva tartási ideje,
 • tulajdonosa,
 • címe, helyrajzi száma,
 • használatának jogcíme,
 • elnevezése,
 • alapterülete (m2),
 • vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,
 • a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének időpontja;

7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

 • termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
 • a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

 • kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)
 • kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
 • nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

9. a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

 • kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve
 • kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat;

4. vendéglátóhely esetében nyilatkozat az üzlettípusról.

Hivatalból beszerzendő mellékletek: tulajdoni lap

Ügyintézési határidő: 8 nap

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző

Megjegyzés:
A mellékleteket a bejelentéssel egyszerre kell benyújtani, az eljárás során hiánypótlási lehetőség nincs.

Működési engedély

Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése:

• Működési engedély kiadása iránti kérelem

Általános információk:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek kizárólag jogerős működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók.

Ügyet intéző szervezeti egység: Kereskedelmi ügyintéző

Kérelem kötelező tartalma:
A kérelem formanyomtatványon adandó be!
A működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalma:
A kereskedő és az üzlet adatai

1. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;

2. a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;

3. a kereskedő statisztikai száma;

4. az üzlet

 • a napi/heti nyitva tartási ideje,
 • tulajdonosa,
 • címe, helyrajzi száma,
 • használatának jogcíme,
 • elnevezése,
 • alapterülete (m2);

5. üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

 • üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
 • egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
 • a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;

6. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:

 • kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
 • nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

7. üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2. haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Hivatalból beszerzendő mellékletek:

1. tulajdoni lap;

2. a tevékenység végzéséhez szükséges, szakhatósági állásfoglalások

Eljárás illetéke: illetékmentes

Ügyintézési határidő: 30 nap

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző

Telepengedély kiadása

Telepengedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése:

• Telepengedély kiadása iránti kérelem

Általános információk:
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 4. mellékletben felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

Ügyet intéző szervezeti egység:
Kereskedelmi ügyintéző

Kérelem kötelező tartalma:
A kérelem formanyomtatványon adandó be!
A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem kötelező adattartalma :

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének

 • neve
 • székhelye
 • cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma

II. Telep adatai

1. Telep

 • tulajdonosa
 • címe
 • helyrajzi száma
 • használatának jogcíme

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek)

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem
 • külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen / Nem
 • ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem
 • legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen / Nem
 • nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen / Nem

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével

5. Környezetvédelmi tervfejezet

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

1. a telep helyszínrajza

2. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

Hivatalból beszerzendő mellékletek:
tulajdoni lap

Eljárás illetéke:
A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 5000 Ft.

Ügyintézési határidő:
30 nap

I. fokon döntés hozó szerv:
Jegyző

Nyitva tartási idő változásának bejelentése

Közmeghallgatások