images/stories/header/p_0001.jpg
images/stories/header/p_0002.jpg
images/stories/header/p_0003.jpg
images/stories/header/p_0004.jpg
images/stories/header/p_0005.jpg
images/stories/header/p_0006.jpg
images/stories/header/p_0007.jpg
images/stories/header/p_0008.jpg
images/stories/header/p_0009.jpg
images/stories/header/p_0010.jpg
images/stories/header/p_0011.jpg
images/stories/header/p_0012.jpg

fejlec

Fel

Telepengedély kiadása

Telepengedély kiadása iránti kérelem


Ügytípus megnevezése:

• Telepengedély kiadása iránti kérelem

Általános információk:
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 4. mellékletben felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

Ügyet intéző szervezeti egység:
Kereskedelmi ügyintéző

Kérelem kötelező tartalma:
A kérelem formanyomtatványon adandó be!
A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelem kötelező adattartalma :

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai

1. Az ipari tevékenység végzőjének

o neve
o székhelye
o cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma

II. Telep adatai

1. Telep

o tulajdonosa
o címe
o helyrajzi száma
o használatának jogcíme

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek)

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben

o külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem
o külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: Igen / Nem
o ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem
o legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: Igen / Nem
o nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: Igen / Nem

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével

5. Környezetvédelmi tervfejezet

Ügyfél által csatolandó mellékletek:

1. a telep helyszínrajza

2. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

3. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

Hivatalból beszerzendő mellékletek:
tulajdoni lap

Eljárás illetéke:
A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 5000 Ft.

Ügyintézési határidő:
30 nap

I. fokon döntés hozó szerv:
Jegyző

 

 
 
Powered by Phoca Download