Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Óvodáztatási támogatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy óvodáztatási támogatás címén kérelem nyújtható be Ecsegfalva Község Önkormányzatához (5515 Ecsegfalva, Fő út 67.) 2023.08.01. napjától 2023.08.31. napjáig, kizárólag csütörtöki napokon.

A benyújtott kérelemhez csatolni kell az intézmény igazolását arra vonatkozóan, hogy a gyermek az óvodai nevelésben ténylegesen részt vesz.

Óvodáztatási támogatásra jogosult, az az óvodás gyermek, akinek a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot.

A beérkezett kérelmeket a benyújtásra rendelkezésre álló határidőt követő 8 napon belül Ecsegfalva Község Polgármestere bírálja el.

A támogatási összeg meghatározása a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg és az érvényes kérelmek számának ismeretében történik, úgy, hogy a támogatás mértéke egyenlő mértékű legyen.

Ecsegfalva Község Önkormányzata