Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Az iskolán kívüli digitális munkarend

A tantermen kívüli digitális munkarendre való átállással egyik pillanatról a másikra olyan feladattal találtuk szemben magunkat, amivel idáig nem találkoztunk. Minden iskolában dolgozó pedagógus számára nagy feladatot jelent, hogy egyszerre kell kitalálnunk, megvalósítanunk, ellenőriznünk és továbbfejlesztenünk az új munkarendet.

Új tanrend szerint kellett – és minden bizonnyal egy darabig még kell is – az oktatónevelő munkát, a tanítást és a tanulást megszerveznünk.

Nehézséget jelent, hogy nem áll mindenki rendelkezésére egyforma „tudású” digitális eszközpark. Ehhez is alkalmazkodnunk kell, hiszen nem maradhat senki le és ki a tanulásból. De igyekezett mindenki legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen helytállni az elmúlt időszakban.

Lassan minden érintett számára tudatosul, hogy nem vakáción vagyunk. A tanulásra kijelölt feladat nem házi feladat, hanem otthoni tanulás, amelybe bizony beletartozik az új anyag feldolgozása, a gyakorlás, a számonkérés. Mindez naponta minimum 6 órában. A tanulók kötelessége a tanulás az új rend szerint. A szülők, gondviselők kötelessége, hogy figyelemmel kísérjék és biztosítsák gyermekeik tanulását. Amennyiben ez valamelyik oldalról nem teljesül, meg kell vizsgálnunk, hogy ennek mi az oka. A gyermek betegsége, az eszköz hiánya vagy a munkához való hozzáállása. A betegség remélhetőleg hamar elmúlik, az eszközellátottság nehézségeit lehet orvosolni, azonban a hanyagságra nincs mentség. Ha a tanulók/szülők nem jeleznek a problémáról, segíteni sem tudunk. Amennyiben a tanulók nem küldik vissza a feladataikat, akkor olyan, mintha nem teljesítené kötelességét (nem jár iskolába), és jelentési kötelességünk van – ugyanúgy mintha hiányozna a tanuló.

Soha nem volt még ennyire fontos a tanulók, a szülők és a pedagógusok együttműködése és egymásba vetett bizalma, a digitális munkarend sikere jelentős mértékben ezen múlik. Áldozatot követel mindenkitől – pedagógustól, szülőtől, tanulótól.
Köszönetemet fejezem ki valamennyi kollégámnak, szülőnek, tanulónak az elmúlt időszakban tanúsított, a nehézségekkel teli új feladathoz való hozzáállásáért!

Köszönöm mindenkinek az áldozatvállalását!

Köszönöm azt is, hogy komolyan veszik a gyermekek és a szüleik is azt a kérést, hogy maradjanak otthon, bármilyen csábító is a jó idő. Az iskola azonban nagyon üres Nélkületek Gyerekek! Hiányoztok!

A napközis étkeztetést továbbra is tudjuk biztosítani a gyermekek számára, amennyiben igény van rá. Kérem, jelezzék az osztályfőnököknek.

A gyermekek napközbeni felügyeletét is ellátjuk azok számára, akik munkahelyi sajátosságai miatt igénylik ezt.

Bízom benne, hogy ebből a nehéz helyzetből mindenki megerősödve, tapasztalatokkal és ismeretekkel gazdagabban fog kikerülni.

Egymással összefogva a lehető legtöbbet hozzuk ki a nehéz és eddig számunkra teljesen ismeretlen helyzetből. Kívánok az elkövetkező időszakhoz mindenkinek kitartást, erőt, és ami a legfontosabb – egészséget!

Dévaványa, 2020. március 31.

Baloghné Berényi Erzsébet
igazgató