Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Egyéb kategória

Ingatlan-árverési hirdetmény

A Dr. Molnár Ramónia Magdolna Végrehajtói Irodája által 062.V.0076/2018/77 ügyszámon megküldött megkeresés alapján megindult végrehajtási ügyében tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés behajtása érdekében Papp Ildikó adós tulajdonában álló Ecsegfalva külterület 0246/41 helyrajzi számú ingatlan 104/690/14/588360 tulajdoni hányadára a mezőgazdasági igazgatási szerv megismételt árverést tűz ki. A hirdetmény teljes szövege megtekinthető a Tovább linkre kattintás után.

Tovább

Álláshirdetés

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK)
Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres.

Tovább

Felhívás adatszolgáltatási kötelezettségre

A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 2. § alapján a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított 8 napon belül kell bejelenteni a méhek tartása helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Tovább

Téli igazgatási szünet

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 88/2023. (XI.28.) Dv. Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. december 27-től 2024. január 1-jéig téli igazgatási szünetet rendel el.

Tovább