Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Meghívó 2021. október 26-án tartandó közmeghallgatásra

Meghívó a 2021. október 26-án (kedden) tartandó Közmeghallgatásra (Falugyűlés)