Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztatás helyi iparűzési adó devizában történő megfizetésének lehetőségéről

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatjuk adózókat, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be, megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyiiparűzési adó befizetést. A devizában történő befizetés lehetősége minden cég számára elérhető.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitotta Kincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatok felhasználásával. Az adózók erre az elszámolási számlára 2023. január 1-jétől teljesíthetik euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségüket. A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2.§ 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetésiszámlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3.§ (4) bekezdés h) pontja alapján, a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget. A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.

Önkormányzat neve: Ecsegfalva K. Önkormányzata
Számla száma: 10026005-00351007-02120018
Számla IBAN száma: HU16 1002 6005 0035 1007 0212 0018

Deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl, a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kezdeményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikaidollár összegének a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezéskor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben Foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírtforintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként.

A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1.§(4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedésiszámláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb elindítani.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámla kivonatán, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

Ecsegfalva, 2023. január 13.
Ecsegfalva Adóiroda